Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

ZZSP PKP

 ZAKŁADOWA ZAWODOWA STRAŻ POŻARNA P K P

W 1976 roku w miejsce istniejącej zakładowej OSP przy węźle PKP w Chojnicach przy ulicy Towarowej 8, powołana została ZAKŁADOWA ZAWODOWA STRAŻ POŻARNA. Komendantem po ustępującym kierowniku ochrony p. poż. Zygmuncie Jażwińskim (poprzednio Jan Drewek) został por. poż. Witold Hope.

Administracyjnie jednostka podlegała Lokomotywowni Pozaklasowej w Chojnicach (naczelnik Ryszard Kędzior), służbowo Okręgowemu Inspektoratowi DOKP w Gdańsku – (inspektor ppłk.poż. Kazimierz Wojtyło), natomiast operacyjnie podlegała Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Chojnicach (komendant ppłk.poż. Edmund Grugel).

Jednostka ZZSP otrzymała 33 etaty funkcjonariuszy oraz wozy bojowe GBM 2/8 i GBAM 2/8+8. Wagony wycofane z ruchu kolei trójmiejskiej adaptowano na sypialnie, biura, świetlicę i magazynki. W 1979 roku strażacy przystąpili do realizacji budowy nowych pomieszczeń, które poprawić miały warunki socjalno-bytowe oraz posłużyć jako miejsce, w którym magazynowano by sprzęt. Jednostka intensywnie przygotowywała się do coraz większego zakresu w ramach ratownictwa technicznego, chemicznego, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach zawodowych w ośrodkach szkoleń podoficerskich i Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie Ponadto uczestniczyła z powodzeniem w zawodach sportowo-pożarniczych, w których prym wiódł ogn.poż Jerzy Zagnański, a także kpr.poż Roman Meger, kpr.poż Piotr Szczęsny, kpr.poż Zdzisław Modrzejewski oraz str Grzegorz. Jażdżewski. Dla przypomnienia warto przytoczyć, iż Chojnice w 1968 roku były organizatorem I Centralnej Spartakiady Służb Ochrony Ppoż. Ministerstwa Komunikacji.

W 1980 roku na komendanta ZZSP został mianowany Andrzej Górnowicz, który był absolwentem S.Ch.P. w Krakowie i jednocześnie studentem Szkoły Głównej Pożarnictwa w Warszawie Jednostka brała udział w różnego rodzaju działaniach ratowniczo-technicznych na terenie działania Północnej DOKP i w działaniach gaśniczych w ramach współdziałania Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Dzięki wspaniałym wynikom operacyjnym ZZSP otrzymywała z Ministerstwa Komunikacji nowoczesny, jak na tamte czasy, sprzęt techniczny.

Straż nie tylko działała służbowo, ale także służyła społeczeństwu za co otrzymywała sprzęt socjalny i wiele słów uznania. Należy w tym momencie wspomnieć o pomocy Urzędowi Miasta, szkołom, Klubowi Sportowemu Kolejarz, stowarzyszeniom i samorządom w organizacji zawodów sportowych, festynów i zabaw.

Kontrolując jednostkę dnia 27 sierpnia 1987 roku Komendant Główny Straży Pożarnej płk. poż. mgr Andrzej Stefanowski tak napisał :
„Wizytując ZZSP PKP Chojnice wyrażam pozytywną ocenę działalności i gratuluję utrzymania sekcji specjalistycznej- ratownictwa technicznego. Stan bazy technicznej zasługuje na uznanie. Życzymy dalszych pozytywnych osiągnięć w służbie”

ZZSP budując silną i sprawną jednostkę nie zapominała o załodze czego wyrazem były chociażby tradycyjne spotkania karnawałowe czy też uroczyste pożegnania funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę. W okresie funkcjonowania zawodowej „kolejowki” od 1976 do 2001 roku na emeryturę odeszli: st.ogn.poż. Alojzy Warszewski, plut.poż. Tadeusz Brzeziński, st.kpr.poż Tadeusz Pietrzak, plut.poż. Zygmunt Czarnowski, st.ogn.poż Jerzy Pochójka, plut.poż Franciszek. Klaman, ogn.poż. Henryk Swierk, st.ogn.poż. Jerzy Szultka, ogn.poż. Tadeusz Caplewski, st.ogn.poż. Jan Ossowski, ogn.poż. Zbigniew Flis, st.ogn.poż. Zbigniew Gradowski, plut.poż. Andrzej Gradowski, plut.poż. Adam Gronkowski, st.ogn.poż. Ireneusz Kortas, ogn.poż Roman. Kortas, ogn.poż. Piotr Szczęsny, ogn.poż. Kazimierz Drewek.

Deficytowa PKP po roku 2000 zaczęła się pozbywać wszystkiego, co nie było bezpośrednio związane z jej funkcjonowaniem. Co pewien czas, w wyniku coraz rzadziej kursujących pociągów z napisem PKP, odłączano kolejne zbędne wagony, lokomotywy i stawiano na boczny tor. Zamykano warsztaty, szkoły, stołówki, przedszkola, ośrodki wczasowe, zwalniano ludzi, a kłopotów i tak nie ubywało. Doszło do tego, że podjęto decyzję o likwidacji zakładowych straży PKP. Dnia 30 czerwca 2001 r. Minister Komunikacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Głównej PSP i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zlikwidował 29 jednostek na terenie sieci PKP w tym także jednostkę chojnicką. Sprzęt częściowo został przekazany do PSP. Kilkunastu funkcjonariuszy znalazło zatrudnienie w jednostkach PSP, część na PKP.

Kilku funkcjonariuszy z „kolejówki” osiągnęło sukces zajmując kierownicze stanowiska w PSP, zdobywając stopnie aspirantów. Natomiast Leszek Grugiel, Grzegorz Jażdziewski, oraz Ryszard Wieliński zostali absolwentami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zdobywając stopnie oficerskie.