Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Wizyta Sekretarza Stanu w MSWIA w województwie pomorskim

6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz gen. brygadier Leszek Suski komendant główny Państwowej Straży Pożarnej spotkali się z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz ze strażakami.

Sekretarz Stanu w MSWiA przekazał promesy finansowe 11 przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Kolejnym punktem wizyty było wręczenie odznaczeń, Dyplomów Komendanta Głównego PSP oraz przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego ze Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu.

Ostatnim punktem wizyty była narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu, podczas którego omówiono bieżące zadania realizowane w województwie, uczestniczyli również gen. brygadier Leszek Suski komendant główny PSP oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Podczas apelu medalami zostali odznaczeni funkcjonariusze z województwa pomorskeigo. Z tutejszej Komendy medale otrzymali:

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:
starszy ogniomistrz Sławomir Wozinski

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
młodszy kapitan Tomasz Buza
młodszy ogniomistrz Wojciech Chamier Cieminski
starszy ogniomistrz Dariusz Cysewski
starszy ogniomistrz Aleksandra Krawczyk

Tagi , , ,

Powiązane artykuły