Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Archiwum tagów

Zestawienie zdarzeń w okresie Wielkanocy

W minione Święta Wielkanocne jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chojnickiego interweniowały 11 razy. W regionie doszło do 4 poważnych …

Zdarzenia w okresie świątecznym

Licząc od piątku dnia 22.12.2017 roku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Chojnicach odnotowała łącznie 19 zdarzeń. Poniżej zestawienie …

Zestawienie – zdarzenia drogowe

W okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. Komenda Powiatowa PSP w Chojnicach odnotowała 35 zdarzeń drogowych na terenie powiatu chojnickiego. W …

Zestawienie – pożary na terenach leśnych

W okresie wakacji w 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej odnotowała wzrost ilości pożarów na terenach leśnych w porównaniu do …

Seria pożarów

W ostatnim okresie zaobserwowano zwiększoną ilość pożarów przewodów kominowych jak i w pomieszczeniach kotłowni w budynkach mieszkalnych. 06-02-2015; …

Zdarzenia silne wiatry

Od dnia 10 stycznia 2015 r., licząc od godzin popołudniowych, w ciągu 24 godzin Komenda Powiatowa PSP w Chojnicach zarejestrowała i podjęła działania …

Zdarzenia w okresie świątecznym i noworocznym

W okresie od 24 grudnia 2014 r. do 01 stycznia 2015 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chojnickiego interweniowały łącznie 40 razy w …

Zdarzenia za weekend

W okresie od 01 listopada 2014 r. do 02 listopada 2014 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnach, nie odnotowała większych zdarzeń, …

Zestawienie zdarzeń 14 – 17 marzec 2014

Jak minęły święta