Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Archiwum tagów

Szkolenie OSP

W dniu 18 listopada odbyły się zajęcia praktyczne z ratownictwa technicznego w ramach szkolenia podstawowego Strażaka Ratownika OSP. Zajęcia …

Szkolenie techniczne OSP – egzamin

W dniu 1 października 2016 r. w godzinach popołudniowych egzaminem teoretycznym i praktycznym zakończyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego …

Egzamin dla OSP

W dniu 17 września na terenie Komendy Powiatowej PSP odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży …

Szkolenie z ratownictwa wysokościowego

W dniu 12 marca 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach rozpoczęło się szkolenie teoretyczne z zakresu ratownictwa …

Szkolenie w PNBT

W dniu 01 października 2015 r. nasi funkcjonariusze przeprowadzili seminarium dla funkcjonariuszy Straży Parku Narodowego w ramach doskonalenia zawodowego. …

Szkolenie GIS w PSP

W dniu 10 lipca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się szkolenie w formie prezentacji z tematyki Systemy Informacji Przestrzennej. …

Narada koordynacyjna

2015-03-18 – Odbyła się narada koordynacyjna zarządców obszarów leśnych na terenie powiatu chojnickiego. W naradzie wzięli udział przedstawiciele …

Pożar w „Bramie Pomorza”

Szkolenia OSP

Egzamin w OSP Konarzyny