Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

SZKOLENIA OSP

E-Learning – System szkolenia na odległość

www.platforma.wint.pl Komenda Powiatowa PSP w Chojnicach realizuje szkolenia metodą e-learningową w oparciu o Serwis Platforma Edukacyjna powstały w ramach projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, strona internetowa – www.platforma.wint.pl Uczestnik szkolenia wraz z kartą zgłoszenia na szkolenie deklarujący odbycie szkolenia w części teoretycznej metodą na odległość zobowiązuje się do założenia na […]

Czytaj więcej

Materiały – Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP jest spełnienie poniższych wymagań: • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat, • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, • wykształcenie co najmniej podstawowe […]

Czytaj więcej

Materiały – Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla OSP

Czytaj więcej