Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

SPRAWY OSP

List Prezesa Rady Ministrów w sprawie dotacji OSP

Czytaj więcej

List Sekretarza Stanu w sprawie dotacji OSP

 

Czytaj więcej

Nowy sprzęt i środki dla OSP

KP PSP CHOJNICE – NOWY SPRZĘT I ŚRODKI DLA OSP 20.09.2019 r. na placu przed remizą OSP w Brusach odbyło się uroczyste przekazanie podnośnika hydraulicznego dla OSP Brusy, zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Męcikał oraz promesy finansowej przyznanej przez  Komendanta Głównego PSP na budowę nowej remizy dla OSP Leśno. W uroczystym przekazaniu udział wzięli między […]

Czytaj więcej

List Sekretarza Stanu w sprawie dotacji OSP

Poniżej pliki do pobrania: List Sekretarza Stanu  

Czytaj więcej

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

Poniżej pliki do pobrania: Słowo wstępne KG PSP. Tryb i zasady. Wniosek. Przykładowy wniosek.  

Czytaj więcej

Harmonogram zebrań sprawozdawczych w OSP – 2018 r.

Przedstawiamy tabelaryczne zestawienie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP powiatu chojnickiego na rok 2018 r. Zestawienie będzie na bieżąco aktualizowane na podstawie wpływów terminów od zarządu jednostek. W przypadku zmiany terminu, prosimy o kontakt z st. kpt. Marcinem Wróblewskim  

Czytaj więcej

OTWP – Eliminacje powiatowe

W dniu 13 kwietnia w Komendzie Powiatowej PSP w Chojnicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W eliminacjach udział wzięło łącznie 19 dzieci w trzech kategoriach wiekowych. Jury złożone z trzech funkcjonariuszy wyłoniło po części pisemnej po trzech finalistów w każdej kategorii wiekowej. Laureaci konkursu, jak również wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody […]

Czytaj więcej

Harmonogram zebrań sprawozdawczych w OSP – 2017 r.

Przedstawiamy tabelaryczne zestawienie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP powiatu chojnickiego na rok 2017. Zestawienie będzie na bieżąco aktualizowane na podstawie wpływów terminów od zarządu jednostek. W przypadku zmiany terminu, prosimy o kontakt z kpt. Marcinem Wróblewskim  

Czytaj więcej

Zjazd Powiatowy ZOSP RP

W dniu 26 listopada 2016 r. w remizie OSP Będźmierowice odbył się Zjazd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas zjazdu nastąpiło podsumowanie działalności ustępującego Zarządu Powiatowego, oraz w drodze głosowania wyłoniono nowy Zarząd Powiatowy na nową kadencje. W zjeździe powiatowym uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz Żywicki.

Czytaj więcej

Szkolenie techniczne OSP – egzamin

W dniu 1 października 2016 r. w godzinach popołudniowych egzaminem teoretycznym i praktycznym zakończyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. W szkoleniu udział wzięli druhowie jednostek OSP z gminy Chojnice, łącznie 31 osób. Podczas szkolenia druhowie uczyli się technik wykonania dostępu do osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych, poznali budowę i technikę […]

Czytaj więcej