Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

RODO

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
informuję:

 

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

 

korespondencji tradycyjnej: 89-600 Chojnice, ul. Gdańska 51,

korespondencji e – mail: sekretariat@kppspchojnice.pl,

telefonicznie / fax:52 395 64 00, fax. 52 395 64 15

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,
e – mail: iod@straz.gda.pl).

 

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

1_KLAUZULA_INFORMACYJNA_zgłoszenia i działania ratownicze

2_KLAUZULA_INFORMACYJNA_monitoring wizyjny

3_KLAUZULA_INFORMACYJNA_korespondencja, kontrahenci

4_KLAUZULA_INFORMACYJNA_prowadzenia_czynnosci_kontrolne

5_KLAUZULA_INFORMACYJNA_rzeczoznawcy

6_KLAUZULA_INFORMACYJNA_ZDR i ZZR

7_KLAUZULA_INFORMACYJNA_Fundusz Socjalny

8_KLAUZULA_INFORMACYJNA_nabór

9_KLAUZULA_INFORMACYJNA_szkolenia

10_KLAUZULA_INFORMACYJNA_zamówienia publiczne

11_KLAUZULA_INFORMACYJNA_odbiory

12_KLAUZULA_INFORMACYJNA_konkursy i szkolenia

13_KLAUZULA_INFORMACYJNA_zawody sportowe

14_KLAUZULA_INFORMACYJNA_gospodarka transportowa

15_KLAUZULA_INFORMACYJNA_postepowania administracyjne

16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP: