Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania „Remont strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach”

Informacja z otwarcia ofert w trakcie postępowania, o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   dla  zadania „Remont strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach”.