Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania „Remont strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.Dz.U.2018.1986 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „”Remont strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach”

Cz. 1 Wymiana 8 szt. zewnętrznych bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży.

Wybór najkorzystniejszej oferty cz. 1  

Cz. 2 „Wymiana posadzki wraz z obniżeniem w 6 pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Wybór najkorzystniejszej oferty cz. 2

Cz. 3 „Remont pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Wybór najkorzystniejszej oferty cz. 3