Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Powiatowy Dzień Strażaka 2019

09 maja 2019 r. na płycie Starego Rynku w Chojnicach odbyły się uroczystości związane z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka a głównym punktem uroczystego apelu było wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń oraz wyróżnień.

Honorowymi gośćmi na uroczystości byli: Pan Poseł na Sejm Aleksander Mrówczyński, Pan st. bryg. Piotr Socha – zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele służb, władz samorządowych, Lasów Państwowych, oraz partnerów współpracujących, emeryci i renciści KP PSP Chojnice.

Po przywitaniu gości przez komendanta powiatowego st. kpt. Błażeja Chamier Cieminskiego odczytano list z życzeniami prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Dnia Strażaka. Następnie dokonano wręczenia awansów, wyróżnień oraz odznaczeń. Na koniec głos zabrali zaproszeni goście.

 

 

Wykaz strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych:

a) AWANSOWANYCH:
1. st. asp. Dariusz Jeszka – stopień ASPIRANTA SZTABOWEGO
2. mł. asp. Jan Banaszak – stopień ASPIRANTA
3. mł. ogn. Grzegorz Kuchenbecker – stopień OGNIOMISTRZA
4. st. sekc. Szymon Hapka – stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
5. st. sekc. Jacek Hinc – stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
6. str. Aron Górnowicz – stopień STARSZEGO STRAŻAKA
7. str. Szymon Piotrowski – stopień STARSZEGO STRAżAKA

b) NAGRODZONYCH:
Pan Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrody pieniężne:
1. st. kpt. Błażejowi Chamier Cieminskiemu
2. st. kpt. Marcinowi Wróblewskiemu
3. st. asp. Michałowi Brieger
4. st. ogn. Alicji Zielińskiej

c) WYRÓŻNIONO
Pan Starosta Chojnicki Stanisław Skaja przyznał wyróżnienia dwóm strażakom
1. st. asp. Krzysztofowi Suchackiemu
2. druhowi Ryszardowi Starzyńskiemu

d) ODZNACZONO
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Znakiem Związku został odznaczony:
druh Andrzej Januszewski

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony:
druh Łukasz Jabłoński

Ponadto
W dniu 04 maja 2019 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka połączone z Promocją Oficerów w PSP. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas uroczystości nadał starszemu aspirantowi Łukaszowi Kiedrowicz stopień młodszego kapitana.

Opracowanie st. kpt. Marcin Wróblewski – zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach
Zdjęcia: Jakub Szmaglik – OSP Brusy