Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

INFORMACJA – 27 grudnia 2019 dniem wolnym od pracy

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. oraz pismem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – znak WK.165.26.3.2019.SZ z dnia 02 grudnia 2019 r., dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej oraz dniem wolnym od służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby, natomiast dzień 14 grudnia 2019 r. (sobota) został ustalony dniem pracy i służby.

 

Tagi

Powiązane artykuły