Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Podsumowanie kampanii „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”

Zakończył się proces montażu czujek czadu w domach mieszkańców Chojnic przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz Strażą Miejską w Chojnicach. Akcję rozpoczęto Uchwałą nr XLI/477/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 stycznia 2018 r. Program ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla. Celem programu było zwiększenie bezpieczeństwa określonej grupy mieszkańców miasta Chojnice poprzez zakup 300 czujek tlenku węgla i bezpłatne zainstalowanie ich w gospodarstwach domowych oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych. Program montażu czujek adresowany był do osób starszych, niepełnosprawnych lub będących w trudnej sytuacji materialnej, a udział w nim był dobrowolny, w oparciu o złożony wniosek. Natomiast działania edukacyjne skierowano do dzieci klas I – III szkół podstawowych. W ramach realizacji programu strażacy tutejszej komendy wspólnie z pracownikami MOPS w Chojnicach i SM w Chojnicach:
– zamontowali 158 czujek,
– przeprowadzili pogadanki dla 495 dzieci klas I – III szkół podstawowych.
W listopadzie br. w Chojnicach miały miejsce 3 zdarzenia z tlenkiem węgla, w których o zagrożeniu powiadomiono w związku z alarmem z czujek tlenku węgla, montowanych w ramach przedmiotowego programu.