Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Nowy sprzęt i środki dla OSP

KP PSP CHOJNICE – NOWY SPRZĘT I ŚRODKI DLA OSP

20.09.2019 r. na placu przed remizą OSP w Brusach odbyło się uroczyste przekazanie podnośnika hydraulicznego dla OSP Brusy, zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Męcikał oraz promesy finansowej przyznanej przez  Komendanta Głównego PSP na budowę nowej remizy dla OSP Leśno.

W uroczystym przekazaniu udział wzięli między innymi: Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP, Aleksander Mrówczyński, poseł na Sejm RP, Dariusz Drelich wojewoda pomorski, nadbryg. Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki PSP, mł. bryg Jarosław Gryciuk, komendant powiatowy PSP w Nowym Dworze Gdańskim, st. kpt. Błażej Chamier-Cieminski, komendant powiatowy PSP w Chojnicach, władze samorządowe na czele z burmistrzem Miasta i Gminy Brusy Witoldem Ossowskim oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Brus.
Po zakończeniu uroczystości posadzono symboliczny dąb oraz w świetlicy jednostki odbyła się konferencja prasowa z udziałem zaproszonych gości.

Opracowanie: st. kpt. Błażej Chamier Cieminski, komendant powiatowy PSP w Chojnicach
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Chojnicach