Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Nowe samochody dla jednostek OSP

24 lutego 2020 roku na terenie powiatu chojnickiego odbyły się dwie uroczystości podczas których przekazano łącznie trzy nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pierwsza uroczystość odbyła się przed siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelinach. Podczas uroczystego apelu przekazano identyczne średnie pojazdy typu GBA 4/16 na podwoziu marki MAN dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelinach i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Swornychgaciach.
W uroczystości udział wzięli: Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, nadbrygadier Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki PSP, w imieniu Pana Macieja Kazienko, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wystąpił Pan Rafał Węglarek, starosta chojnicki Pan Marek Szczepański, w imieniu Pana posła na sejm RP wystąpił Pan Wojciech Rolbiecki dyrektora biura posła Pana Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego, w imieniu Pana wójta Gminy Chojnice Zbigniewa Szczepańskiego wystąpił zastępca wójta Pan Piotra Stanke oraz zaproszeni goście.
Uroczystego przekazania pojazdu pożarniczego dokonał Pan Wojewoda, przy współudziale Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zastępcy Wójta Gminy Chojnice.
Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze kosztowały po 831.480,00 zł. każdy. Środki finansowe na zakup pochodziły z budżetu państwa przy udziale samorządu lokalnego oraz środków pochodzących z innych źródeł.
Montaż finansowy samochodu OSP Ogorzeliny:
• NFOŚIGW – 340.000,00 zł
• WFOŚiGW – 20.000,00 zł
• Starostwo Chojnice – 25.000,00 zł
• Gmina Chojnice – 446.480,00 zł
Montaż finansowy samochodu OSP Swornegacie:
• NFOŚIGW – 190.000,00 zł
• WFOŚiGW – 20.000,00 zł
• Dotacja KSRG – 150.000,00 zł
• Starostwo Chojnice – 25.000,00 zł
• Gmina Chojnice – 446.480,00 zł
Ponadto podczas apelu przekazano używany ciężki samochód typu GCBA 5/24 marki Jelcz 014R do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Doręgowicach, który do tej pory służył druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelinach.

Druga uroczystość odbyła się przed siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie nowego pojazdu typu GBA 3/16 na podwoziu marki VOLVO FL 280.
W uroczystości udział wzięli: nadbrygadier Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki PSP, w imieniu Pana Macieja Kazienko, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wystąpił Pan Rafał Węglarek, burmistrz gminy Czersk Pan Przemysław Biesek Talewski oraz zaproszeni goście.
Uroczystego przekazania pojazdu pożarniczego dokonał, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, przy współudziale przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Burmistrza Czerska.
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 789.906,00 zł. Środki finansowe na jego zakup pochodziły w większości z budżetu państwa przy udziale samorządu lokalnego oraz środków pochodzących z innych źródeł.
Montaż finansowy samochodu OSP Rytel:
• NFOŚIGW 350 000,00 zł
• WFOŚiGW 30 000,00 zł
• KSRG – 130 000,00 zł
• Środki ubezpieczenia od ognia od Komendanta Głównego PSP – 50 000,00 zł
• Nadleśnictwa – 16 000,00 zł
• Środki własne i darowizny – 19 906,00 zł
• Gmina Czersk – 194 000,00 zł

Ponadto podczas apelu przekazano używany ciężki samochód typu GCBA 5/24 marki Jelcz 014R do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżu, który do tej pory służył druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Doręgowicach, a dzięki doskonałej współpracy pomiędzy gminą Chojnice a gminą Czersk zastąpi dotychczas użytkowany pojazd GCBA 6/32 z 1989 roku.