Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Monitoring pożarowy

Wymagania organizacyjno –  techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Chojnicach przy ul. Gdańskiej 51

Załącznik_zarządzenie 6_2018

Pliki do pobrania

Załącznik_zarządzenie 6_2018
Tytuł: Załącznik_zarządzenie 6_2018
Rozmiar: 17 MB