Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Obchody „Międzynarodowego Dnia Strażaka” Komendy Powiatowej PSP w Chojnicach

04 maja 2020 r. w Dniu Międzynarodowego Dnia Strażaka na placu zewnętrznym tutejszej komendy odbył się uroczysty apel. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa w tym roku uroczystość odbyła się pełnym w reżimie sanitarnym i bez udziału zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyła zmiana służbowa, funkcjonariusze i pracownicy systemu codziennego. 

Komendant Powiatowy mł. bryg. Błażej Chamier Cieminski odczytał list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z okazji dnia strażaka, następnie odczytane zostały wyciągi z akt o nadaniu wyższych stopni służbowych, odznaczeń i nagród. 

Wykaz awansowanych, odznaczonych i nagrodzonych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym Nr 384/kadr/20 z dnia 07 kwietnia 2020 r. z dniem 4 maja 2020 r. nadał:

 • młodszej brygadier Alicji Kaźmierczak stopień brygadiera
 • kapitanowi Maciejowi Szrama stopień starszego kapitana

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym Nr 397/kadr/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r. z dniem 4 maja 2020 r. nadał:

 • starszemu kapitanowi Błażejowi Chamier Cieminskiemu stopień młodszego brygadiera

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym Nr 382/kadr/20 z dnia 07 kwietnia 2020 r. z dniem 4 maja 2020 r. nadał:

 • starszemu kapitanowi Rafałowi Buszek stopień młodszego brygadiera
 • kapitanowi Romanowi Narloch stopień starszego kapitana

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym Nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. z dniem 4 maja 2020 r. nadał:

 • starszemu aspirantowi Mariuszowi Karkoszka stopień aspiranta sztabowego
 • starszemu aspirantowi Krzysztofowi Suchackiemu stopień aspiranta sztabowego

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym nr WK.123.1.1.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. nadał:

 • starszemu sekcyjnemu Wojciechowi Cabaj stopień młodszego ogniomistrza
 • starszemu sekcyjnemu Mateuszowi Cysewskiemu stopień młodszego ogniomistrza
 • starszemu sekcyjnemu Mikołajowi Kęsik stopień młodszego ogniomistrza

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym Nr 1/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. nadał:

 • strażakowi Andrzejowi Imianowskiemu stopień starszego strażaka

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym Nr 2/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. nadał:

 • strażakowi Patrykowi Karasiewicz stopień starszego strażaka

Odznaczono następujących funkcjonariuszy tutejszej Komendy:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę:

 • mł. bryg. Błażeja Chamier Cieminskiego
 • mł. ogn. Szymona Hapka
 • mł. ogn. Jacka Hinc
 • st. sekc. Joannę Kowalczyk

b) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył:

Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 • mł. bryg. Henryk Koźlewicz

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 • bryg. Alicję Kaźmierczak

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 • st. asp. Krzysztof Wirkus

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 • dh Józef Januszewski – Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP gminy Chojnice

Wyróżniono nagrodami pieniężnymi następujących funkcjonariuszy tutejszej Komendy:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wypełnianie obowiązków wyróżnił nagrodą pieniężną:

 • bryg. Alicję Kaźmierczak

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych wyróżnił nagrodą pieniężną niżej wymienionych funkcjonariuszy:

 • mł. bryg. Błażeja Chamier Cieminskiego
 • st. kpt. Marcina Wróblewskiego
 • st. asp. Piotra Mankiewicz
 • asp. Jana Banaszak
 • st. sekc. Marcina Dończyk
 • st. sekc. Romana Piesik
 • st. sekc. Kamila Reszke