Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Kontakt

 


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

ul. Gdańska 51
89-600 Chojnice

Sekretariat:

Tel/fax: 52 395 64 03

NIP: 555-17-91-431

e-mail: sekretariat@kppspchojnice.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek – od 7:30 do 15:30

 


p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach


st. kpt. Błażej Chamier Cieminski 

tel: 52 395 64 03


p. o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach


st. kpt. Marcin Wróblewski

tel: 52 395 64 03


Wydział Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczy


Naczelnik Wydziału

mł. bryg Alicja Kaźmierczak

tel: 52 395 64 05


Zastępca Naczelnika Wydziału

tel: 52 395 64 06


sekc. Joanna Kowalczyk

tel: 52 395 64 05

Bartosz Kosmalewicz
Informatyk

tel: 52 395 64 14


Sekcja organizacyjno-kadrowa


Aleksandra Marszałkowska

Paulina Szczepanek

tel: 52 395 64 03


Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich


sekc. Monika Ostrowska

tel: 52 395 64 07


Sekcja finansowa


st.ogn. Alicja Zielińska

tel: 52 395 64 04

st.ogn. Aleksandra Krawczyk

tel: 52 395 64 10

 


Samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych


mł. ogn. Wojciech Chamier Cieminski

tel: 52 395 64 07


Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza


Dowódca JRG

——————————

Zastępca Dowódcy JRG

st. kpt. Rafał Buszek

tel: 52 395 64 12

Znajdź zdarzenie na mapie

Archiwum