Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Przetargi

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania „Remont strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.Dz.U.2018.1986 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia …

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania „Remont strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach”

Informacja z otwarcia ofert w trakcie postępowania, o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo …

Przetarg nieograniczony na realizację zadania „Remont strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach”

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania „Remont strażnicy Komendy Powiatowej …

OGŁOSZENIE: Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup zestawu pompowego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup zestawu pompowego. Więcej szczegółów w załączniku. …

OGŁOSZENIE: Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup ubrań specjalnych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup ubrań specjalnych. Więcej szczegółów w …

OGŁOSZENIE: Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup butów strażackich

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup butów strażackich. Więcej szczegółów w …

Zapytanie o cenę „Zakup zestawu pompowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Zakup zestawu pompowego dla Komendy Powiatowej …

OGŁOSZENIE: Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup urządzenia kontrolnego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup urządzenia kontrolnego. Więcej szczegółów w …

OGŁOSZENIE: Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup kamery termowizyjnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup kamery termowizyjnej. Więcej szczegółów w …

OGŁOSZENIE: Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup hełmów strażackich MSA Gallet

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup hełmów MSA Gallet. Więcej szczegółów w …