Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

JAK SKUTECZNIE POSŁUGIWAĆ SIĘ GAŚNICĄ …

Gaśnica to urządzenie, w którym ciśnienie wewnętrzne pozwala na wyrzucenie środka gaśniczego i jego skierowanie na ognisko pożaru.
Każda gaśnica posiada pole opisowe na którym najważniejsze informacje dotyczą:
– informację o zastosowanym środku gaśniczym,
– wielkość napełnienia gaśnicy,
– oznaczenie grupy pożarów, do których przeznaczona jest gaśnica,
– instrukcję obsługi w postaci rysunków i opisów,
– informacje dot. możliwości gaszenia urządzeń pod napięciem.

Czynnikiem gaśniczym który wypełnia zbiornik gaśnicy może być:
– proszek gaśniczy – P
– piana gaśnicza – W
– dwutlenek węgla – S

Pożary dzielimy na grupy wg poniższej tabeli.

E Pożary ABC występujące w obrębie urządzeń pod napięciem proszek gaśniczy, dwutlenek węgla,

Do gaszenia pożarów poszczególnych grup przeznaczone są gaśnice oznakowane odpowiednimi symbolami literowymi A, B, C, D.
Rodzaj gaśnicy w jaki wyposażamy pomieszczenie należy dostosować do rodzaju materiału który może ulec zapaleniu.

Gaśnice dzielimy również ze względu na sposób magazynowania czynnika wyrzucającego środek gaśniczy, na:
typ X – gaśnice będące pod stałym ciśnieniem, czynnik wyrzucający i środek gaśniczy znajdują się w tym samym zbiorniku. Zasadę uruchomienia gaśnicy tego typu przedstawia rysunek
typ Z – gaśnice w których czynnik wyrzucający środek gaśniczy znajduje się w oddzielnym zbiorniku, zwanym też nabojem. Gasnice tego typu uruchamiamy w sposób następujący
URUCHOMIENIE GAŚNICY PIANOWEJ :
1. WCIŚNIĘCIE ZBIJAKA,
2. ODCZEKANIE 5 SEKUND
3. OTWARCIE ZAWORU PRĄDOWNICY DŹWIGNIĄ

Używając gaśnicy należy pamiętać o następujących zasadach:

Poniżej zdjęcia przedstawiające kilka gaśnic oraz ich budowę.Hydrant wewnętrzny jest to zespół składający się z zaworu hydrantowego, odcinka węża i prądownicy wodnej, zasilany z instalacji wodociągowej wewnętrznej przeciwpożarowej.

W celu użycia hydrantu należy:
– otworzyć drzwiczki szafki hydrantowej,
– sprawdzić czy wszystkie elementy są ze sobą połączone (zawór, wąż, prądownica),
– rozwinąć wąż starając się unikać zagięć i załamań,
– otworzyć zawór,
– skierować strumień wody na palące się miejsce lub przedmiot.

Najlepsze efekty uzyskuje się jeśli hydrant obsługują dwie osoby. Jedna z nich podaje wodę poprzez prądownicę, druga kontroluje przepływ wody obsługując zawór.
Należy pamiętać aby nie gasić wodą urządzeń pod napięciem oraz mogących reagować z wodą wydzielając gazy palne.

Koc gaśniczy to płachta materiału z tkaniny całkowicie niepalnej o powierzchni ok. 2 m2. Jest stosowany do tłumienia pożaru w zarodku poprzez odcięcie dopływu powietrza.
Sposób użycia:
– wyjąć koc z pokrowca
– rozłożyć i szczelnie przykryć palący się przedmiot.

Koc gaśniczy może być stosowany do gaszenia palących się ludzi.