Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Dzień Strażaka

Uroczystość Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w dniu 27 maja 2014 r.

W uroczystości, udział wzięli m.in.
Pan bryg. Waldemar Miłejko Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele władz samorządowych, sponsorzy, emeryci i renciści KP PSP Chojnice.

AWANSOWANI
asp. Dariusz Jeszka na stopień STARSZEGO ASPIRANTA
mł. ogn. Dariusz Cysewski na stopień OGNIOMISTRZA
mł. ogn. Krystian Kaszubowski na stopień OGNIOMISTRZA
mł. ogn. Michał Kłodziński na stopień OGNIOMISTRZA
mł. ogn. Tomasz Liegmann na stopień OGNIOMISTRZA
mł. ogn. Marek Misztal na stopień OGNIOMISTRZA
mł. ogn. Sławomir Wozinski na stopień OGNIOMISTRZA
sekc. Grzegorz Kuchenbecker na stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO

ODZNACZENI
mł.kpt. Roman Narloch odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

Pan Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach dziękując za szczególnie owocną współpracę i pomoc w rozwoju chojnickiej Straży Pożarnej, za szczególne zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej przyznał okolicznościowe wyróżnienia:

– pamiątkowe wyróżnienia i nagrody:
Panu Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku – st. bryg. Andrzejowi Rószkowskiemu,
Panu Staroście Chojnickiemu – Stanisławowi Skaja,
Panu Burmistrzowi Miasta Chojnice – Aresniuszowi Finster,
Panu Wójtowi Gminy Chojnice – Zbigniewowi Szczepańskiemu,
Panu Burmistrzowi Brus – Witoldowi Ossowskiemu,
Panu Burmistrzowi Czerska – Markowi Jankowskiemu,
Panu Wójtowi Gminy Konarzyny – Jackowi Warsińskiemu,
Panu Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chojnicach – Markowi Buza,
Panu Antoniemu Tojza – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Rytel,
Panu Ireneuszowi Bojanowskiemu – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Czersk,
Panu Arturowi Kowalskiemu – Nadleśniczemu nadleśnictwa Przymuszewo.

– pamiątkowe toporki strażackie:
Panu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach – Wojciechowi Adamowicz,
Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu Chojnickiego – Robertowi Skórczewskiemu,
Panu Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach – Leszkowi Bonna,
Kapelanowi Strażaków Chojnickich – Ks. Prałatowi Jackowi Dawidowskiemu,
Panu Andrzejowi Skiba – właścicielowi Zakładów Mięsnych SKIBA.

W dniu 12.05.2014 r. na dziedzińcu Zamku w Gniewie odbył się Wojewódzki Dzień Strażaka, na którym awansowano i odznaczono następujących funkcjonariuszy tutejszej Komendy:

AWANSOWANO:

st. kpt. Tomasz Hope na stopień MŁODSZY BRYGADIER
st. kpt. Henryka Koźlewicz na stopień MŁODSZY BRYGADIER
kpt. Bogdana Spitzka na stopień STARSZY KAPITAN
mł. kpt. Błażeja Chamier Cieminskiego na stopień KAPITAN

ODZNACZONO:
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył :
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę:
– asp. Mariusza Karkoszka
– st. ogn. Bogusława Szatlak
– st. ogn. Arkadiusza Zilse

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę:
– mł. bryg. Henryka Koźlewicz

Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył:
Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
– mł. bryg. Henryka Koźlewicz
– mł. bryg. Ernesta Szczepańskiego
– st. ogn. Alicję Zielińską

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
– st. asp. Tomasza Buza
– st. ogn. Marka Wirkus

 

Tagi ,

Powiązane artykuły