Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Ćwiczenia w Parku Narodowym Bory Tucholskie

W dniu 04 czerwca 2014 roku odbyły się ćwiczenia na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie. W ćwiczeniach udział wzięły następujące jednostki ochrony przeciwpożarowej:
JRG CHOJNICE – GCBA 5/32
OSP CHARZYKOWY – GCBA 5/24
OSP SWORNEGACIE – GBA 2,5/16
OSP KONARZYNY – GBA 2,5/16
OSP PAWŁOWO – GLBA 0,4/6
OSP PAWŁOWO – PRZYCZEPKA WĘŻOWA

Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości wykorzystania sił i środków z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej oraz jednostki OSP podczas działań ratowniczo – gaśniczych na obszarach leśnych, doskonalenie umiejętności poboru wody do celów gaśniczych ze źródeł zewnętrznych, doskonalenie zasad współdziałania i organizacji działań na obszarach leśnych,
sposoby alarmowania i postępowania podczas pożaru, doskonalenie zasad współpracy z służbami leśnymi zgodnie z Powiatowym Planem Ratowniczym oraz Planem postępowania na wypadek powstania pożaru na obszarach leśnych. W ramach ćwiczeń sprawdzono możliwości taktyczno- techniczne rozminięcia linii wężowej z przyczepki na odległość jednego kilometra. Ponadto testowano nowy system terminali GPS wraz z mapą cyfrową obszarów leśnych.

 

Tagi , , , , , , , ,

Powiązane artykuły