Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Ćwiczenia „Zima 2017”

W dniu 15 grudnia 2017 r o godzinie 10:00 w Nieżychowicach rozpoczęły się ćwiczenia “ZIMA 2017”. Celem organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń, było m.in. sprawdzenie gotowości operacyjnej sił i środków do wykonywania działań ratowniczych związanych z zagrożeniami występującymi podczas okresu zimowego, oraz doskonalenie metod i zasad współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami i instytucjami z terenu powiatu. Tematem przewodnim ćwiczenia była pomoc poszkodowanym uczniom, którzy podróżowali autobusem i wskutek gwałtownych opadów śniegu utknęli na drodze.
Z uwagi na awarię autobusu szybko doszło do wychłodzenia podróżujących. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów po dokonaniu rozpoznania dowódca działań ratowniczych ustalił, że z uwagi na pogarszające się warunki atmosferyczne, konieczna będzie ewakuacja osób do tymczasowego ogrzewanego namiotu i zapewnienie ciepłych napoi i wyżywienia, a następnie przetransportowanie osób poszkodowanych do szpitala. W ramach ćwiczenia konieczna była koordynacja działań wielu służb w tym Policji, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, struktur zarządzania kryzysowego poziomu gminnego oraz powiatowego. Aplikacyjne w ćwiczenia włączeni zostali przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich i Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu przygotowanie służb do niesienia pomocy osobom podróżującym, którzy utknęli na szlakach komunikacyjnych.

Po zakończeniu części praktycznej w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach odbyło się podsumowanie ćwiczenia i omówienie wniosków. Komendant Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach bryg. Tomasz Marasz, podziękował wszystkim ćwiczącym za zaangażowanie, oraz służbom i instytucjom współdziałającym, za pomoc w realizacji ćwiczeń.

Tagi , , , ,

Powiązane artykuły

Znajdź zdarzenie na mapie

Archiwum