Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

CO ROBIC W RAZIE POŻARU …

Co robić w razie pożaru?
 
1) W przypadku powstania pożaru każdy z nas powinien:
– zaalarmowanie wszystkich przebywających w strefie zagrożenia,
– powiadomić straż pożarną,
– podjąć wszelkie możliwe działania przy pomocy dostępnego sprzętu gaśniczego mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia oraz jego likwidację.
 
2) W celu powiadomienia straży pożarnej należy wybrać numer alarmowy straży pożarnej 998 lub 112 (za połączenie nie płacisz).
Po usłyszeniu dyspozytora ze spokojem podaj następujące dane:
– swoje imię i nazwisko, numer telefonu z którego dzwonisz (jeśli posiadasz taką informację)
– adres i nazwę obiektu, w którym zauważyłeś pożar
– co się pali, które z pięter
– czy w obiekcie przebywają ludzie lub występują inne zagrożenia
– wszelkie dodatkowe informacje mogące pomóc strażakom w dojeździe do miejsca pożaru oraz w jego szybkim zlokalizowaniu
– z chwilą gdy przyjmujący zgłoszenie potwierdzi jego odebranie możesz odłożyć słuchawkę.
Pamiętaj, strażak z którym rozmawiałeś może potwierdzić zgłoszenie poprzez oddzwonienie.
 
3) Po zawiadomieniu straży pożarnej należy przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy dostępnych środków gaśniczych oraz pomóc osobom zagrożonym poprzez ewakuowanie ich z miejsca pożaru. Czynności te trzeba wykonywać zachowując szczególną ostrożność i dbając o własne bezpieczeństwo i zdrowie. Nie podejmuj zbędnego ryzyka, jeśli mógłbyś zaszkodzić samemu sobie poczekaj na przyjazd straży pożarnej.
Jeżeli próby ugaszenia ognia przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego nie przynoszą efektów rozpocznij ewakuację zagrożonych osób i mienia.
Podczas tych czynności działaj ze spokojem i staraj się nie doprowadzić do powstania paniki, która może doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.

4) Ewakuacja ludzi i mienia.

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ewakuację ludzi a następnie przystąpić do ewakuacji zagrożonego mienia.
Ewakuacja ma na celu opuszczenie przez wszystkie osoby strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Ewakuacja prowadzona jest
– pionowymi drogami ewakuacyjnymi – klatki schodowe,
– poziome drogi ewakuacyjne – korytarze.
Drogi oraz wyjścia ewakuacyjne powinny być oznakowane pożarniczymi tablicami informacyjnymi, które dzięki materiałom z których zostały wykonane są widoczne w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza (zanik prądu elektrycznego, zadymienia dróg ewakuacyjnych).
Wszystkie osoby które nie biorą czynnego udziału w akcji ratowniczo – gaśniczej powinny natychmiast opuścić strefę zagrożenia, stosując się do poleceń ratowników.
Podczas opuszczania obiektu należy kierować się najkrótszą drogą do najbliższego wyjścia na zewnątrz budynku,
nie wolno
– poruszać się w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
– zatrzymywać się lub tamować ruchu,
– wywoływać swoim zachowaniem paniki wśród ewakuowanych.

Po opuszczeniu zagrożonych pomieszczeń przez ludzi należy przystąpić do ewakuacji mienia, z uwzględnieniem własnego bezpieczeństwa, w pierwszej kolejności z pomieszczeń bezpośrednio zagrożonych pożarem
– pomieszczeń sąsiednich, które mogą zostać objęte pożarem lub oddziaływaniem dymów i gazów spalinowych
– pomieszczeń mogących ulec zalaniu wskutek prowadzonej akcji gaśniczej.
 
5) Jeżeli pożar powstał w budynku w którym przebywasz lub w twoim mieszkaniu, a podjęte przez ciebie działania były nieskuteczne
– staraj się zejść na piętro poniżej palącego się pomieszczenia lub wyjść na zewnątrz budynku,
– do przemieszczania się nie używaj wind,
– przebywając w mieszkaniu powyżej miejsca pożaru nie otwieraj drzwi na korytarz, uszczelnij drzwi (np. wilgotnym ręcznikiem), wykonuj polecenia strażaków, nie wdychaj dymu, zasłoń usta mokrą tkaniną,
– jeżeli nie masz możliwości opuszczenia mieszkania, przejdź do pomieszczenia jak najdalej położonego w stosunku do tego w którym się pali, zamknij za sobą wszystkie drzwi, alarmuj krzykiem.

PAMIĘTAJ !!!
Za interwencje straż pożarna nie pobiera opłat.