Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Bezpieczny letni wypoczynek – obóz harcerski w Czernicy

W miesiącu lipcu funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach kilkukrotnie dokonali kontroli pod kątem ochrony przeciwpożarowej obozu harcerskiego pod namiotami w miejscowości Czernica zorganizowanego nad Jeziorem Dybrzk.

Podczas wizyty strażacy przeprowadzili szkolenie w formie pogadanki dla uczestników obozu. Tematyka podejmowanych zagadnień w trakcie pogadanki obejmowała min. zasady ochrony ppoż. obowiązujące na terenie obozowiska oraz terenów leśnych, zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burz, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zachowania i postępowania w przypadku zagrożenia. Skontrolowano również przygotowanie obozu oraz miejsca bezpiecznej ewakuacji w razie zagrożenia. Omówione zostały zasady bieżącego monitorowania prognoz pogody jako jednego z obowiązków organizatora obozu. Dokonano weryfikacji terenu obozowiska w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, warunków ewakuacji, wyposażenia w sprzęt pożarniczy oraz podręczny sprzęt gaśniczy, środki alarmowania obozowiska na wypadek zagrożenia

Ponadto komendantowi obozu przekazane zostały odpowiednio zaprogramowane  radiotelefony zapewniające łączność radiową na specjalnie do tego przeznaczonym przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kanale. Odbyło się również praktyczne szkolenie dla komendantury obozowiska w zakresie zasad prowadzenia łączności radiowej z wykorzystaniem przydzielonego kanału.

Tagi